عکس خانوادگی ایوانکا ترامپ و همسر و فرزندانش داخل لیموزین

در ادامه عکس جالبی از ایوانکا ترامپ و همسر و فرزندانش را در حالی که داخل لیموزین مخصوص شان نشسته اند را  مشاهده می کنید:

ایوانکا ترامپ و همسر و فرزندانش
ایوانکا ترامپ و همسر و فرزندانش